Reborn

My Blade Runner needs a rebuild

Posted by Joan Fusté on 27 January 2018

My Blade Runner 2018

From time to time, I need to renew my sites, to rebuild them, start from scratch a take a fresh air in my lungs. This year is the right moment to do it in My Blade Runner site. Running as a blog in their 2.0 version, was fine. But I'm tired of it, for whatever reasons, don't mind. I need fresh air. And then 3.0 version (perhaps it's the 6.0, I cannot remember!) is here. I need to erase all the past things and start again.

Two goals in mind: to show all my collection, and to show all my notes and research about Blade Runner props. Will be a kinda of a book, the book that seems to be impossible to write, edit and publish after 9 years. So, I'ts enough. All my memories will be posted in this site from now. This will be the new My Blade Runner site. A tribute to Blade Runner from my own Point of View, the POV of a fan. A die-hard fan...

Three languages will be used. Not ever in each post. Sometimes the subject will be not relevant for outside users (outside from Spain point of view!), and viceversa. Others, local news will be only interesting for my relatives, and so on. Indulge me!


My Blade Runner 2018

De tant en tant necesito renovar els meus llocs, reconstruir-los, començar de zero i agafar aire nou als meus pulmons. Aquest any és el any perfecte per fer-ho al lloc My Blade Runner. Funcionant com un blog en la seva versió 2.0, ha estat be. Però n'estic cansat, per molts motius, és igual. Necessito aire fresc. I la version 3.0 (que potser ja és la 6.0, no ho recordo!!) està aquí. Necessito esborrar tot el passat i començar altre cop.

Dos són els objectius que tinc en ment: mostrar la meva colecció complerta, i també les notes i la meva investigació sobre els props de Blade Runner. Serà una mena de llibre, el llibre que sembla que sigui impossible d'escriure, editar i publicar despres de 9 anys. Així que ja n'hi ha prou. Tots els meus records seran plasmats en aquest lloc a partir d'ara. Aquest serà el nou lloc My Blade Runner. Un homenatge a Blade Runner des del meu punt de vista. El d'un fan. Un fan extrem...

Utilitzaré tres idiomes. No sempre a tots els posts. Alguns cops el tema no serà rellevant pels usuaris extrangers (fora d'Espanya), i al inrevés. De vegades les novetats només serán interessants pels usuaris locals, etc.

My Blade Runner 2018

De vez en cuando necesito renovar mis sitios, reconstruirlos, empezar de cero y tomar aire nuevo en mis pulmones. Este año es el año perfecto para hacerlo en el sitio My Blade Runner. Funcionando como un blog en su versión 2.0, ha estado bien. Pero estoy cansado, por muchos motivos, da lo mismo. Necesito aire fresco. Y la versión 3.0 (que tal vez ya es la 6.0, ¡¡ no lo recuerdo !!) está aquí. Necesito borrar todo el pasado y empezar de nuevo.

Dos son los objetivos que tengo en mente: mostrar mi colección completa, y también las notas y mi investigación sobre los props de Blade Runner. Será una especie de libro, el libro que parece imposible de escribir, editar y publicar después de 9 años. Así que ya basta. Todos mis recuerdos serán plasmados en este lugar a partir de ahora. Este será el nuevo sitio My Blade Runner. Un homenaje a Blade Runner desde mi punto de vista. El de un fan. Un fan extremo ...

Utilizaré tres idiomas. No siempre para todos los posts. Algunas veces el tema no será relevante para los usuarios extranjeros (fuera de España), y al revés. A veces las novedades sólo serán interesantes para los usuarios locales, etc.