Crashed!

Hurry up!

Posted by Joan Fusté on 28 January 2018

Oh no! Site crashed!

Seems like things occurs when needed. Current site crashed just now. I cannot recover nothing more than some files, pictures, etc. I wanna list all my past subjects to rewrite them in the new site. But, shit happens. All these ones will be lost in time... So, I need to turn on the new site NOW!

No content, no pictures, no collection, no snapshots, no news... nothing. A new start will be from scratch despite my first goal. In the next days I'll be busy publishing. Perhaps is the best way to do things. Clean site, start with no prior loads at back.


Oh no! El lloc ha petat!

Sembla que les coses passen quan és necessari. El lloc actual ha petat justament ara. No puc recuperar rés més que alguns fitxers, imatges, etc. Jo volia treure un llistat dels temes passats per re-escriure alguns d'ells en el nou lloc. Dons, a fer punyetes. Tots aquests es perderan en el temps... Així que tinc que posar a punt el now lloc JA!

No hi ha contingut, ni imatges, ni colecció, ni captures de pantalla, ni noticies... rés de rés. Hauré de començar de zero passant de les meves primeres intencions. En els propers dies estaré ocupat publicant. Potser així és millor. Lloc net, i començar sense càrregues del passat a l'esquena.


¡Oh no! ¡El sitio ha reventado!

Parece que las cosas pasan cuando es necesario. El sitio actual ha reventando justo ahora. No puedo recuperar más que algunos ficheros, imágenes, etc. Yo quería obtener un listado de los temas pasados para reescribir algunos de ellos en el nuevo sitio. Pues, a tomar viento. Todos esos posts se perderán en el tiempo... Así que tengo que poner a punto el nuevo sitio ¡YA!

NO hay contenido, ni imágenes, ni colección, ni capturas de pantalla, ni noticias... nada de nada. Tendré que comenzar de cero pasando de mis primeras intenciones. En los próximos días estaré ocupado publicando. Puede que sea mejor así. Sitio limpio, y empezar sin cargas del pasado a la espalda.