Clay pipes

Smoking in the future

Posted by Joan Fusté on 31 January 2018

Clay pipes are everywhere!

A nice find made by my pal, skinjob66 (at Propsummit), were the clay pipes. You can't notice them, or pehaps you watched them and think, what's this in a future movie? Yeah. It's a nice vintage addition for the future years. Clay pipes. A very fragile object, used in many scenes. In fact, despite Rachael cigarettes, and some people at Taffy's using them too (including Taffy himself), it's the main way for people smoking in the movie.

The long version (33cm) is called Churchwarden clay pipe. And we can see until three sizes presents. The long ones in the Snake Pit, medium one in Chew's Lab, and the short one used by the asian lady in the animoid row (just behind the lady examining the Deckard's scale at microscope). In fact, with attention, you will see them in many other parts. When Deckard's are sitting reading the newspapers and just goes to White Dragon to eat some noddles. Or when he is standing up waiting for Zhora (girls passing one way and other are using them too).

Thanks to skinjob66, I was able to get some nice long pipes from Bewdley Pipes and Pottery, based in UK. Nowdays it's difficult to reach this shop online, but you can try to contact them by other ways (just Google a little). They are other tobbaco stores online offering clay pipes of any kind you can imagine. They are very collectibles, movie apart. Also, he gave me a nice set of short ones, decorated and so on. Later I get a medium one, but cannot remember the source.
Pipes d'argila per tot arreu!

Una bona trovalla feta pel meu amic skinjob66 (a Propsummit), van ser les pipes d'argila. Igual no les veus, o potser les has vistes i pensat, qué coi fa això en una pel.lícula del futur? Doncs si. És un bonic afegitó antic pels anys futurs. Pipes d'argila. Un objecte molt fràgil, utilitzat en moltes escenes. De fet, excepte les cigarettes de la Rachael i de alguna gent al bar d'en Taffy (i ell mateix), és la manera prinicipal de fumar de la gent a la pel.lícula.

La versió llarga (uns 33cm) s'anomena Churchwarden clay pipe. I en podem veure fins de tres tamanys diferents presents. Les més llargues al Snake Pit, la mitjana al laboratori d'en Chew, i la més curta la utilitza la dona asiàtica del carrer dels animoides (just al darrera de la dona que està examinant la escata d'en Deckard al microscopi). De fet, amb atenció, pots veure'n en altres llocs. Quan en Deckard està assegut llegint el diari i va cap al White Dragon a menjar uns fideos. O quan està esperant a la porta del camerí de la Zhora (les noies que passen amunt i avall, totes les utilitzen també).

Gràcies al skinjob66 vaig tenir la possibilitat d'aconsseguir algunes pipes llargues de la Bewdley Pipes and Pottery, a Anglaterra. Avui día és difícil contactar amb la botiga online, però Google ens donarà més mitjans de contacte. Hi ha d'altres botigues dedicades al tabac online que ofereixen pipes d'argila, de qualsevol mena que puguis pensar. Són molt coleccionalbes, apart de la pel.lícula. A més a més, ell mateix em va proporcionar un set de pipes curtes, fins i tot decorades. La de mida mitjana la vaig aconsseguir més tard, però no recordo l'origen.


Pipas de arcilla

Un buen hallazgo realizado por mi amigo skinjob66 (en Propsummit), fueron las pipas de arcilla. Igual no las ves, o puede que las hayas visto y pienses, ¿qué narices hace esto en una película del futuro? Pues sí. Es un buen añadido vintage para los años futuros. Pipas de arcilla. Un objeto muy frágil, utilizado en muchas escenas. De hecho, excepto por los cigarrillos de Rachael y alguna gente en el bar de Taffy (y él mismo), es la forma principal que tiene la gente para fumar en la película.

La versión larga (unos 33cm) se denomina Churchwarden clay pipe. Y se pueden ver hasta de tres tamaños diferentes. Las más largas en el Snake Pit, la mediana en el laboratorio de Chew, y la corta la utiliza la mujer asiática de la calle de los animoides, justo detrás de la mujer que examina la escama de Deckard al microscopio. De hecho, con atención, se pueden ver en otros sitios. Cuando Deckard está sentado leyendo el periódico y se dirige al White Dragon para comer unos fideos. O cuando está esperando a Zhora fuera de su camerino (las chicas que van pasando las usan).

Gracias a skinjob66 tuve la posibilidad de conseguir algunas pipas largas de la Bewdley Pipes and Pottery, en Inglaterra. Hoy en día es difícil contactar con la tienda online. Pero Google nos da más medios de contacto. Hay otras tiendas online dedicadas al tabaco que ofrecen pipas de arcilla, de cualquier forma imaginable. Son muy coleccionables, aparte de la película. Además, él mismo me proporcionó algunas pipas cortas con diversos decorados. La de tamaño medio la conseguí más tarde, pero no recuerdo su origen.White Dragon Cut 4.0: